top of page
Mwereni Primary School.jpg
Locatie Mwereni Primary School.jpg

De bevolking leeft van veeteelt, akkerbouw en van handel op allerlei mogelijke manieren. Bijzonder is het te zien dat zowel het christelijk-  als islamitische geloof aanwezig is op deze school. Het aantal leerlingen wisselt per jaar. Dit is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de toename van scholen in de regio. Andere criteria zijn het functioneren van de school en het al dan niet verstrekken van schoolmaaltijden. Het hoogste aantal leerlingen was boven de 600, het laagste 300. In 2017 is er een flinke stijging door het verstrekken van maaltijden op school, het aantal leerlingen ligt nu rond de 450.


De stichting trof in 2003 de Mwerenischool aan met 1 gebouw. In de loop der jaren zijn er gebouwen bijgebouwd. Nu heeft de Mwerenischool 12 lokalen tot zijn beschikking. Hiervan zijn er twee voor de kleuters. Met 160 kleuters betekent dit dat er 80! kinderen in 1 lokaal zitten. Tijd om uit te breiden!


De kinderen krijgen met veel toewijding les van een aantal juffen en meesters.  Naast de directeur en het team van leerkrachten krijgen ze op school ook heel veel hulp van de oudercommissie. Zij ondersteunen de leerkrachten en leerlingen met het onderhoud van de gebouwen, met planten van bomen en met het beheer van de moestuin

zomer2019mwenischool.1.jpg

Deze foto laat het dak zien van een van de gebouwen met daarop vijf zonnepanelen.

De lokalen bevinden zich in diverse gebouwen in een U-vorm.  

De Stichting heeft goed contact met de directeur van de school, zowel persoonlijk contact bij de bezoeken als contact via de mail en per telefoon. Andere contacten en het realiseren van de projecten ter plaatse, komt tot stand via de lokale medewerkers van Stichting Tenda Pamoja www.tendapamoja.nl. De stichting Tenda Pamoja is sinds mei 2007 in Kenia actief als overkoepelende organisatie van individuele, zelfstandige opererende sponsors en belangstellenden. Tenda Pamoja beschikt in Kenia over een enthousiast team van vaste medewerkers en besteedt daarmee aandacht aan drie doelen: verbetering van Primary Education (onderwijs), Safety&Health (gezondheidszorg) en Local Economy (stimulering lokale economie).


In het linker gebouw zijn twee lokalen. Hier zitten de 160 kleuters opeengepakt. Het gebouw in het midden (staat ook op de foto hieronder) en het gebouw rechts is voor de overige leerlingen. Deze foto’s zijn in september 2018 gemaakt en laten toch al weer verschillen zien met foto’s hiervoor: er zijn bijvoorbeeld dakgoten gemaakt om het water op te vangen. Er zijn twee watertanks en een waterzuiveringsinstallatie. De toen aanwezige 2.5 zonnepaneel zijn in januari 2019 aangevuld met nog eens 5 zonnepanelen! De vlag van My Book Buddy, ten teken dat het woensdag= bibliotheekdag is, hangt vrolijk te wapperen. In 2020 is hopelijk het buitentoilet voor de leerlingen gerealiseerd!

Mwereni Primary School 2.jpg
bottom of page