Wie zijn wij?

 

Stichting Wij Steunen Kenia (WSK) is een stichting die haar thuisbasis heeft in Pijnacker. De Stichting is kleinschalig en kenmerkt zich door korte lijnen naar de gemeenschap in Kenia en naar de mensen, scholen en organisaties die zich in Nederland inzetten voor de Stichting.

Doelstelling:

Doelstelling van de Stichting is het vergroten van kennisoverdracht en kweken van begrip bij kinderen in Nederland gericht op de ontwikkelingsproblematiek, ingezoomd op Kenia. Naast de bewustwording van de kinderen alhier stimuleert WSK ook de lokale ontwikkeling in Kenia, met name gericht op de Mwerenischool en zijn directe omgeving.

WSK tracht dit doel te bereiken door:

 1. het aanbieden / geven van voorlichting en/of gastlessen aan kinderen in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp.
 2. het stimuleren van structurele, en direct op de situatie ter plekke, aansluitende ondersteuning aan (en samen met) de Keniaanse bevolking t.b.v.  verbetering van lokale leefsituaties (water, voedsel, gezondheid, onderwijs en micro economie).
 3. het inzamelen van gelden d.m.v. acties, al dan niet in samenwerking met andere groepen of derden.

Beleidsplan:

Wij Steunen Kenia zet zich in om de kennisoverdracht en het begrip bij de kinderen in Nederland gericht op de ontwikkelingsproblematiek te vergroten, ingezoomd op Kenia. Naast deze bewustwording, stimuleert WSK ook de lokale ontwikkeling in Kenia.

WSK tracht dit doel te bereiken door:

 •  het aanbieden / geven van voorlichting en/of gastlessen aan kinderen in Nederland.
 • het stimuleren van structurele ondersteuning t.b.v. verbetering van lokale leefsituaties. Te denken valt aan water, voedsel, gezondheid, onderwijs en micro-economie. Dit samen en in overleg met de Keniaanse bevolking in de omgeving van de Mwerenischool, afgestemd op de situatie ter plekke.
 • het inzamelen van gelden d.m.v. acties, al dan niet in samenwerking met andere groepen of derden.

Het werven van gelden gebeurt onder andere op de volgende manieren:

 1. op scholen (basis- als middelbare scholen) voorlichting geven en vragen om gelden te verzamelen voor WSK,
 2. d.m.v. actie in de lokale krant, bijvoorbeeld: “10 euro voor planken, wij zorgen voor schoolbanken”
 3. via familie en vrienden die de stichting steunen
 4. door emballagebonnen bij supermarkten
 5. via sociale media: website en Facebook
 6. via lokale organisaties zoals de Lionsclub, de Rotary, de Soroptimisten

Overkoepelende stichting:

Wij Steunen Kenia is lid van Tenda Pamoja: www.tendapamoja.nl.

De stichting Tenda Pamoja is sinds mei 2007 in Kenia actief als overkoepelende organisatie van individuele, zelfstandige opererende sponsors en belangstellenden. Tenda Pamoja beschikt in Kenia over een enthousiast team van vaste medewerkers en besteedt daarmee aandacht aan drie doelen: verbetering van Primary Education (onderwijs), Safety&Health (gezondheidszorg) en Local Economy (stimulering lokale economie).

Besteding van vermogen:

Het beheer van het vermogen van de instelling is in handen van de penningmeester. Jaarlijks wordt de jaarrekening gepubliceerd. Ieder jaar betaalt Wij Steunen Kenia lidmaatschap aan de stichting Tenda Pamoja (TP). Deze overkoepelende stichting heeft lokaal personeel in Kenia in dienst dat zorgt voor de contacten op de scholen, bouw van projecten, voortgang van andere projecten en afstemming tussen Nederland en Kenia.
De besteding van het vermogen van de instelling is een wisselwerking tussen de financiële mogelijkheden van de stichting, de doelstelling van de stichting, de wensen van de school en afstemming met Tenda Pamoja..

Beloningsbeleid

Stichting Wij Steunen Kenia  bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen salarissen. Er bestaan twee afspraken over eventuele financiele vergoedingen:

 • De onkosten die worden gemaakt door leden van de Stichting worden vergoed als de financien dit toelaten.
 • Mocht een lid namens de stichting een bezoek brengen aan het het project in Kenia en er zijn financiële mogelijkheden, dan wordt 10% van de reissom vergoed.

Samenstelling van het Bestuur van de stichting:

 • Voorzitter: Carin van den Berg
 • Secretaris: Marlies Bles
  Het bestuur van Wij Steunen Kenia, hier op werkbezoek bij de Mwerenischool, september 2018
 • Penningmeester: Marion van Deurzen
 • Algemeen bestuurslid: Karin van Woerden

Carin van den Berg:

Aangestoken door het enthousiasme van Marlies Bles, ben ik sinds april 2017 lid van het bestuur. Samen met m’n gezin reis ik graag naar voor ons onbekende gebieden. Als leerkracht in het basisonderwijs geef ik les aan kinderen van allerlei nationaliteiten. Graag breng ik mijn expertise op mijn vakgebied in om de stichting goed te helpen meebesturen.

Marlies Bles:

Het eerste jaar dat mijn dochter naar de basisschool ging, vertelde ze over
Kenia. Ik vroeg nog of ze Afrika bedoelde. Ze keek alsof ze van Afrika nog nooit
gehoord had : ‘Nee Mama, Kenia”. Ze vertelde dat de kinderen daar geen
speelgoed hadden en dat de school er oud en slecht uit zag. Ik was onder de
indruk van haar enthousiasme voor Kenia en ze wilde ook steeds geld stoppen in
het potje voor Kenia. Zo kwam ik, via de school van onze kinderen in contact met
de Stichting Wij Steunen Kenia. Naast het enthousiasme van de kinderen, heb ik
zelf enkele jaren in Afrika gewerkt, waaronder Kenia. Ook in Nederland werk ik
graag met mensen uit andere culturen. Mijn hart blijft al vele jaren kloppen
voor ontwikkelingslanden en met name voor Kenia. Vandaar dat het vanzelfsprekend
was,  dat ik lid werd van de stichting.

Marion van Deurzen:

In 2012 ben ik op reis geweest naar Zuid-Afrika en ben verliefd geworden op Afrika. Tijdens deze reis heb ik een Duitse ontwikkelingsmederwerkster leren kennen die zich volledig inzette voor de lokale gemeenschap in Lulekani (Phalaborwa) en er onder andere een weeshuis had opgericht. Onder de indruk van haar passie en resultaten nam ik me voor om ook meer te gaan doen voor mensen die het minder goed hebben dan wij. Marlies vroeg me of ik een rol wilde spelen in de stichting en sinds kort ben ik penningmeester. Via deze stichting hoop ik kinderen in Afrika te helpen aan een goede educatie en een betere toekomst.

Karin van Woerden:

Afrika en dan met name Kenia, ken ik eigenlijk vooral van de beelden op tv. Beelden van grote droogte, van honger die hierdoor ontstaat en van de vele inzamelingsacties om ervoor te zorgen dat er hulp kan worden geboden. Maar ik ken hierdoor ook de mooie gebieden, de prachtige flora en fauna en de veerkracht van de mensen in omstandigheden die voor mij letterlijk en figuurlijk ver van mijn bed zijn.oor het werk van mijn man en ons langdurig verblijf in Amerika, ben ik in nagenoeg elk werelddeel geweest en heb ik veel landen bezocht. In Amerika heb ik lesgegeven op de Nederlandse School in Bethesda, vlakbij Washington DC en heb ik leerkrachten gesproken die in Afrika hetzelfde deden, maar dan onder heel andere omstandigheden.

Niet alleen de doelstelling van de stichting, de korte lijnen naar Kenia, de mooie projecten die al gerealiseerd zijn en nog kunnen worden opgezet, spreken mij aan, maar ook het enthousiasme en de kennis en kundigheid van het bestuur. Ik hoop dat ik met een frisse blik vanuit mijn huidige woonplaats Delft een zinvolle bijdrage kan leveren aan de stichting.

Lid van verdienste:

Anke van Beijnen-Straatman:

Anke is in juni 2017 door het bestuur tot lid van verdienste benoemd. Zij heeft bij de Johannesschool in Pijnacker n 2003 het idee geopperd om een basisschool in Kenia te steunen. Hiermee werd de stichting Wij Steunen Kenia in het leven geroepen. Anke heeft jarenlang in het bestuur gezeten en ook haar ouders en haar man zijn actief betrokken bij de stichting. Haar moeder, Betty Straatman, gaat ieder jaar naar Kenia voor de stichting Watoto Kenia. Samen met haar man Adriaan bezoeken ze jaarlijks de Mwerenischool om hier de voortgang van projecten te monitoren. Adriaan Straatman is lid van het Water en Building Team van Tenda Pamoja. Wilbur van Beijnen, echtgenoot van Anke en ook bestuurslid van Watoto Kenia, speelt hierbij een belangrijke rol.

In het bijzonder willen we Rinus Onland noemen. Rinus was een  enthousiast voorzitter van de stichting, vanaf het prille begin tot november 2010. Helaas is hij in 2010 overleden. Hij was zeer actief in het netwerken, werven van gelden en uitvoering van projecten voor de Mwerenischool en voor het waterproject van Tenda Pamoja. Zijn naam staat vermeld bij de oprit van de Mwereni school en op het ‘Mr. Rinus Onland Square’ schoolplein. 

Deze betrokken mensen, samen met nog andere trouwe jaarlijkse sponsors, zijn de Vrienden van de stichting.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 813739160