Mwereni primary school

 

Mwereni basisschool ligt in Kenia, in het Kwale district. Dit (klik op ‘dit’ voor Google Earth) is het gebied aan de kust, ten zuiden van Mombasa in Kenia tot aan de grens met Tanzania.

De bevolking leeft van veeteelt, akkerbouw en van handel op allerlei mogelijke manieren. Bijzonder is het te zien dat zowel het christelijk-  als islamitische geloof aanwezig is op deze school. Het aantal leerlingen wisselt per jaar. Dit is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de toename van scholen in de regio. Andere criteria zijn het functioneren van de school en het al dan niet verstrekken van schoolmaaltijden. Het hoogste aantal leerlingen was boven de 600, het laagste 300. In 2017 is er een flinke stijging door het verstrekken van maaltijden op school, het aantal leerlingen ligt nu rond de 450.

De stichting trof de Mwerenischool aan met een gebouw, zoals de foto hieronder laat zien. In 2012 is er een vierde gebouw gerealiseerd met twee klaslokalen en heeft de Mwerenischool 12 lokalen tot zijn beschikking

De kinderen krijgen met veel toewijding les van een aantal juffen en meesters. Hierboven ziet u een foto van het team van de Mwereni school.

In juli 2017 is bovenstaande foto gemaakt van de leerkrachten.

Naast de directeur en het team van leerkrachten krijgen ze op school ook heel veel hulp van de oudercommissie. Zij ondersteunen de leerkrachten met het onderhoud van de gebouwen en met planten van bomen etc.

Deze overzichtsfoto – ook al elders te zien – geeft een beeld van de gebouwen zoals ze in juli 2017 in gebruik zijn. Links is de keuken, rechts staat een oud gebouw waarin twee klassen, de lerarenruimte en de kamer van de hoofdmeester. In het midden bevinden zich de overige lokalen, die in een U-vorm staan.


Bovenstaande foto’s zijn in juli 2017 genomen De school heeft 20 I-pads en een leerkracht die zich verder in de ITC wil specialiseren. De Stichting heeft toegezegd dat hij zijn bevoegdheid mag gaan halen en daarbij zich ook op de ITC mag storten. Hij verplicht zich dan wel tot aanblijven op de Mwereni voor een bepaald aantal jaar. De leerkracht staat in de overzichtsfoto als derde van links.

De Stichting heeft goed contact met de directeur van de school, zowel persoonlijk contact bij de bezoeken als contact via de mail en per telefoon. Andere contacten en het realiseren van de projecten ter plaatse, komt tot stand via de lokale medewerkers van Stichting Tenda Pamoja www.tendapamoja.nl. De stichting Tenda Pamoja is sinds mei 2007 in Kenia actief als overkoepelende organisatie van individuele, zelfstandige opererende sponsors en belangstellenden. Tenda Pamoja beschikt in Kenia over een enthousiast team van vaste medewerkers en besteedt daarmee aandacht aan drie doelen: verbetering van Primary Education (onderwijs), Safety&Health (gezondheidszorg) en Local Economy (stimulering lokale economie).

In het linker gebouw zijn twee lokalen. Hier zitten de 160 kleuters opeengepakt. Het gebouw in het midden (staat ook op de foto hieronder) en het gebouw rechts is voor de overige leerlingen. Deze foto’s zijn in september 2018 gemaakt en laten toch al weer verschillen zien met foto’s hiervoor: er zijn bijvoorbeeld dakgoten gemaakt om het water op te vangen. Er zijn twee watertanks en een waterzuiveringsinstallatie. De toen aanwezige 2.5 zonnepaneel zijn in januari 2019 aangevuld met nog eens 6 zonnepanelen! De vlag van My Book Buddy, ten teken dat het woensdag= bibliotheekdag is, hangt vrolijk te wapperen.