Uitgevoerde projecten

2002

Leraren van Johannesschool bezoeken Kenia om een basisschool te ondersteunen.

2003

Stichting Wij Steunen Kenia opgericht door Johannesschool te Pijnacker. De bestuursleden van de Stichting zijn leerkrachten en ouders.

In Kenia wordt de eerste steen gelegd en later in het jaar worden 4 klaslokalen geopend.

De Johannesschool organiseert enkele malen per jaar een Keniaweek, met gastlessen.

Een grote sponsorloop vindt plaats in de wijk Koningshof met 3 basisscholen: de Johannesschool, de Tweemaster en Nieuw Koningshof.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2004

Opnieuw worden 4 klaslokalen gebouwd.

De Johannesschool organiseert enkele malen per jaar een Keniaweek, met gastlessen.

De Mariaschool houdt een fancy fair voor de Mwereni.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2005

Opening van de 4 nieuwe klaslokalen

De Johannesschool organiseert enkele malen per jaar een Keniaweek, met gastlessen.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2006

Bouw van eerste watertank.

De Johannesschool organiseert enkele malen per jaar een Keniaweek, met gastlessen. Ook wordt dit jaar voor het eerst Wandelen voor Water georganiseerd.

Kinderen van de middelbare school Stanislas in Pijnacker houden een sponsortocht voor de Mwereni.

De Mariaschool houdt opnieuw een fancy fair voor de Mwereni school.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2007

Alle kinderen van de Mwereni krijgen een persoonlijke getekende pet van de kinderen van de Johannesschool.

Leden van de Stichting bezoeken de Mwereni school.

De Johannesschool organiseert enkele malen per jaar een Keniaweek, met gastlessen en dit jaar een fancy fair.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2008

Rehema (sponsorkind van oprichter Rinus) werkt als klassenassistente bij de Mwereni.

Dak van de watertank wordt hersteld.

Afscheid nemen van directeur en verwelkomen van nieuwe directeur van de Mwerenischool.

Johannesschool stapt uit de stichting, de stichting gaat zelfstandig verder.

Wisseling van koepelorganisatie: van de Verkaart Development Team  naar Tenda Pamoja.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2009

De Stichting financiert 80 schoolbanken die lokaal worden gemaakt.

8 nieuwe toiletten worden gebouwd.

Groei van het aantal leerlingen naar 600 met 10 leerkrachten.

De Mariaschool begint met Wandelen voor Water,  vanaf nu zal de Mariaschool deze activiteit iedere 2 jaar organiseren.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2010

Verbetering drinkwatervoorziening

Aanschaffen van schoolboeken op verzoek van het schoolbestuur.

Toiletgebouwen gebouwd,  voor jongens en meisjes.

Directeur wordt financieel ondersteund met zijn studie aan de Universiteit 

2011

Rehema’s studie wordt betaald (sponsormeisje van wijlen Rinus).

Directeur wordt financieel ondersteund met zijn studie aan de Universiteit.

Groep 7 & 8 van de Mariaschool voert actie met Wandelen voor Water. Gastlessen vinden plaats in de groepen 7 en 8.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2012

Bezoek Marlies aan de Mwerenischool,  geweldig ontvangst.

1800 pennen meegenomen.

2 klaslokalen worden gebouwd voor de kinderen van de onderbouw. Eindelijk kan iedere leerling onder een dak zitten.

Directeur wordt financieel ondersteund met zijn studie aan de Universiteit.

Financiële ondersteuning van voedselproject op de Mwerenischool.

Donaties van vrienden van de Mwrenischool.

2013

Kraampje tijdens boekenmarkt op de Jozefschool te Pijnacker.

Statiegeld wordt verzameld bij Albert Heijn in Zoetermeer.

Kenia project voor alle kinderen van de basisischool de Wilgenstee te Zeerijp. Gastlessen vinden plaats in alle groepen.

Groep 7 & 8 van de Mariaschool voert actie met Wandelen voor Water. Gastlessen vinden plaats in alle groepen.

Financiële ondersteuning van voedselproject op de Mwerenischool.

Donaties van vrienden van de Mwrenischool.

2014

Statiegeld mogen verzamelen bij Albert Heijn in Delfgauw en Zoetermeer.

Tweede watertank wordt geplaatst.

Bekostiging middelbare school van Veronica Nzula. Haar oom was geliefde leraar op de Mwerenischool en bekostigde haar studie. Na zijn overlijden heeft de Stichting deze kosten op zich genomen.

Bingo in 3Heren in Pijnacker, opbrengst 800 Euro, met dank aan vele donaties en cadeaus van middenstanders.

Alle kinderen hebben een stoel en tafel gekregen. Met dank aan:

- De Pelgrimshoeve in Zoetermeer,

- Dhr van Adrichem voor zijn donatie en

- De Prinses Beatrixschool in Loppersum.

Donaties van vrienden van de Mwrenischool.

2015

Groep 7 van de basisischool De Mariaschool haalt 2155,76 euro met wandelen voor Water.  AH in Pijnacker sponsort water voor de tocht. Gastlessen vinden plaats in de groepen 7 & 8.

De basisschool het Spectrum in Delfgauw voert actie met Wandelen voor water. Ruim 9.500,- euro opgeleverd! Gastlessen vinden plaats in alle groepen.

De JF Kennedy school In Zutphen heeft 1908,05 euro opgehaald voor maaltijden op school en voor administratie materiaal en dit materiaal wordt ook dit jaar geleverd. Gastlessen vinden plaats in alle groepen.

Donaties van vrienden van de Mwrenischool.

2016

Kroonweek in het teken van de Mwerenischool. De kinderen van de bassischool de Keizerskroon verzamelen 1.947,35 euro!

Gastlessen vinden plaats in alle groepen.

Sponsortocht door Frank van Moorsel levert 975 euro op, voor 7500 maaltijden op school.

(Oude) Tenues van Oliveo Handbal zijn gedoneerd en gebracht naar de Mwerenischool.

Nieuwe dakgoten zijn betaald om water op te kunnen vangen.

Kiosk met waterzuiveringsinstallatie  ‘ Villagepump’ is gerealiseerd.

Bij toiletten en in klaslokalen is nu een watervoorraad.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

2017

Microkredieten worden verstrekt aan 20 vrouwen: ieder leent een bedrag van 100 euro voor bijvoorbeeld een theekiosk, houthandel, parafineverkoop. Het geld was in 2016 door basisschool De Keizerskroon opgehaald.

Groep 7 van de basisschool De Mariaschool haalt 3.593,01 euro met wandelen voor Water.  AH in Pijnacker sponsort water voor de tocht. Door 50% subsidie van Aqua for All levert deze actie 5.389,52 euro op!

Gastlessen vinden plaats in de groepen 7 & 8. Wateropvang wordt beter georganiseerd.

Donaties van vrienden van de Mwerenischool.

Buitenspeelgoed wordt gegeven aan basisschool De Mwereni. Geld (bijna 25 euro) hiervoor was opgehaald door de popcornverkoop van Anouk en Fiore.

Pennen, verzamelt door basisscholen De Keizerskroon en de Mariaschool, worden meegenomen naar de Mwereni. Daar worden ze deels uitgedeeld en als voorraad bewaard.

De gasten van de bijna 30 jaar getrouwde Frank en Karin van Woerden (bestuurslid van de stichting) brengen als cadeau 735 euro mee als donatie voor Wij Steunen Kenia. Uitgezocht wordt welke leerling uit groep 8 goede KCPE-scores heeft gehaald, een goede werkhouding heeft en graag wil doorleren na het volgen van het onderwijs op de Mwereni basisschool. Hier is zo’n 600 euro per jaar voor nodig. (N.B. Na het bezoek van het bestuur aan de Mwerenischool in september 2018, is besloten om met o.a. dit geld twee leerlingen te sponsoren i.s.m.  de oudercommissie van de Mwereni die voor de overige 50% zorgt).

Deelname aan de Rabobank sponsorfietstocht levert 295 euro op. 25 Mensen hebben 930 km afgelegd en hebben hiermee geld verdiend voor onze stichting.

Opdracht wordt gegeven voor het bekostigen van de ICT-opleiding van een van de docenten. De beoogde leerkracht van de Mwerenischool zal in april 2018 hiermee starten.

Basisschool Max Havelaar uit Delft heeft tijdens de projectkijkavond over ‘Duurzaamheid’ een mooi bedrag bijeengebracht: 780,51 euro! Dit zal worden besteed aan het plaatsen van zonnepanelen.

Gastlessen vinden plaats in de groepen 3, 4 en 5.

Prof.dr. B. Schmand, vanaf 1997 als neuropsycholoog verbonden aan de afdeling Neurologie van het AMC-UvA en vanaf 2003 hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, ging in oktober 2017 met emeritaat. Als mooie verrassing voor onze Stichting, noemde hij Wij Steunen Kenia specifiek als goed doel waar hij graag zijn eventuele afscheidscadeau naar toe zag gaan. Er is 280 euro gedoneerd. 

Door bovenstaande donaties kan WSK opdracht geven tot de aanschaf en plaatsing van drie zonnepanelen en accu, conform de wens van de Mwerenischool. Dit aantal is voldoende om bij stroomstoring toch gebruik te kunnen maken van laptops en I-pads. 

Ook is nu geld beschikbaar om nog twee laptops en een printer te kopen en de Mwerenischool een jaar van internet te voorzien. 

 

2018

In februari zijn de twee laptops en printer binnengekomen. Alles is netjes aangesloten en er hangen verduisteringsgordijnen voor de ramen (deze zijn blauw, maar misschien worden ze vervangen door zwarte). De drie zonnepanelen zijn geplaatst op het dak en de accu is ook geinstalleerd. De internetverbinding wordt die maand ook tot stand gebracht.

In februari is bij Albert Heijn Pijnacker de statiegeldopbrengst van de zuil voor de Mwerenischool. Er is euro 441,95 gedoneerd dat zal worden ingezet voor de vervolgopleiding van een topstudent van de Mwereni basisschool.

Op 8 maart houdt de afd. Zoetermeer van de Soroptimisten Int. een filmavond waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de financiering van een bibliotheek op de Mwerenischool. Dit zal worden uitgevoerd door My Book Buddy. De Soroptomisten hebben toegezegd om aan dit project 2 x 750 euro te geven.

In februari is onze nieuwste brochure verschenen, die we op openbare plaatsen, bij fondswerving e.d. kunnen neerleggen en verspreiden. Het kopieren en lamineren is gratis gedaan door een plaatselijke drukkerij.

Op Koningsdag hebben Enny Birnie, haar moeder en tante op Koningsdag linnen tasjes, boeken en sleutelhangers en sieraden uit Kenia verkocht! Een hele dag reclame maken en verkopen voor onze stichting leverde 156,50 euro op. Dit bedrag is besteed aan schoolboeken en -materialen voor de leerkracht die de ICT-opleiding onlangs is begonnen.

De ouders van Marion van Deurzen hebben hun 50-jarig huwelijkscadeau van 600 euro gedoneerd. Dit geld wordt gereserveerd voor de leerling die dit jaar de beste scores heeft. Als deze leerling goed gemotiveerd heeft en de resultaten hoog genoeg zijn om de secondary te kunnen volgen, zal Wij Steunen Kenia deze leerling volledig sponsoren voor een periode van 4 jaar. (N.B. Na het bezoek van het bestuur aan de Mwerenischool in september 2018, is besloten om met o.a. dit geld twee leerlingen te sponsoren i.s.m.  de oudercommissie van de Mwereni die voor de overige 50% zorgt).

Via de stichting Watoto, waar Betty Straatman penningmeester is, wordt de aanleg van een moestuin gesponsord (2.500 euro). Dat geld is bijeengebracht door de Casaschool in Pijnacker. De Mwerenischool is heel erg gemotiveerd is om dit project te laten slagen en is direct in actie gekomen door een stuk grond achter de schoolgebouwen struikvrij te maken. De oudercommissie gaat zorgen voor een hekwerk dat rond de moestuin moet worden aangelegd om de dieren uit de gewassen te houden.

In de maand juli staat de statiegeldzuil bij Jumbo, Bastiaansplein te Delft. De opbrengst hiervan is euro 99,20.

In juli, net voor de zomervakantie, houdt de Johannesschool een sponsorloop. Ook zijn er prentenboeken gemaakt, gelamineerd en met mooie tekeningen en Engelse teksten,  voor de diverse groepen van de Mwerenischool.  De geweldige opbrengst van 3.789,20 euro overtreft ieders verwachting. Dit geld wordt besteed aan het maken van boekenkasten en het vullen van die boekenkasten met boeken die zo worden ingekocht dat er genoeg boeken zijn voor iedere aanwezige leeftijd. In overleg met de Mwerenischool en de Johannesschool wordt bepaald waaraan het geld wordt besteed dat overblijft.(N.B. na het bezoek van het bestuur van WSK aan de Mwerenischool is door de Johannesschool besloten dat ze het geld dat overblijft (circa 1750 euro) wil besteden aan sponsoring vervolgonderwijs. De vakopleiding is 2 jaar en de 4-jarige secondaryschool is 4 jaar).

En dit wordt mede mogelijk gemaakt door de 2 x 750 euro die Soroptimist Int., club Zoetermeer e.o. bijdraagt. Dit bedrag wordt direct overgemaakt aan My Book Buddy, een organisatie die ervaring heeft met het opzetten van bibliotheken in o.a. Kenia. Aan My Book Buddy wordt in juli doorgegeven dat Wij Steunen Kenia genoeg geld heeft om een bibliotheek te realiseren.

My Book Buddy geeft in augustus een offerte van euro 3448 voor de bibliotheek. Marlies en Samson van Tenja Pamoja, gaan in overleg over deze prijs, want dit is fors duurder dan een bibliotheek die bij een andere school in Kenia door My Book Buddy is gerealiseerd. Reden voor deze hoge prijs zijn de hogere kosten voor het hout. De regering van Kenia legt grote heffingen op om ontbossing tegen te gaan.

In juli komt een reactie op een verzoek via Marion aan Unilever Benelux Foundation om een bijdrage te geven voor drie extra zonnepanelen en accu’s om de Mwerenischool zelfredzaam te maken qua stroomvoorziening. De aangelegde electriciteitskabels zijn of stuk of geven om andere redenen veel te vaak geen stroom. Dit verzoek wordt gehonoreerd en er wordt zelfs tot een bedrag van 5000 euro geschonken om de zelfvoorzienendheid van de school  te versterken. In overleg met de school zal  in september worden bepaald hoe dit geld – naast de drie zonnepanelen en accus’s – het beste kan worden besteed.

In september mag de statiegeldzuil een maand bij Jumbo Nootdorp staan. Hierin wordt 181,05 euro gedoneerd.

In september vinden gastlessen plaats en wordt een actie gehouden op de Vuurvlinder in Den Haag. Carin van den Berg, werkzaam als leerkracht daar, zal samen met Marlies deze gastlessen geven. Een van de activiteiten, een sponsorloop, levert 2000 euro op en zal voor zonnepanelen worden ingezet.

In september krijgen de bestuursleden vele sportshirts van SV Wippolder uit Delft, KMD uit Wateringen en Oliveo uit Pijnacker. Ook wordt een gebruikte beamer en laptop gedoneerd door de Max Havelaarschool te Delft. Dit alles gaat direct mee naar de Mwerenischool waar dit enthousiast wordt ontvangen. 

In oktober wordt bij de kijkavond van de projectweek ‘vriendschap’ bij het Max Havelaar Kindcentrum een donatie gevraagd voor Wij Steunen Kenia bij de koffie en thee en er wordt in 2 klassen popcorn en brownies verkocht. De ouders geven in totaal 270,35 euro: er kan weer een meisje naar de vakopleiding! De rest van het geld wordt voor buitenspeelgoed gereserveerd. Gastlessen worden het hele jaar door gegeven door Karin van Woerden.

De 20 dames (moeders van scholieren) die een microkrediet hebben gekregen in 2017, hebben dit in september 2018 terugbetaald. Ze vragen of ze dit opnieuw mogen lenen om hun bedrijf sterker te maken. Het bestuur leent deze vrouwen opnieuw ieder 100 euro. De verwachting is dat in 2019 de lening wederom is terugbetaald. Er staan al 20 andere vrouwen klaar die ook graag een microkrediet krijgen en willen leren van de ervaring van de eerste groep.

Een aantal van bovenstaande sponsoren/acties resulteert in het volgende:

In november geeft WSK groen licht voor de realisatie van zes zonnepanelen en twee plafonds om hiermee goede randvoorwaarden te scheppen voor de ICT-activiteiten.

In november stuurt WSK bericht aan de heer Bakari, hoofd van de Mwerenischool, dat we voor 50% een student sponsoren die naar de vierjarige secondary school gaat. Ook kan WSK nog voor twee andere studenten het schoolgeld betalen. Deze leerlingen hoeven niet op school te blijven eten en slapen.

Ook geven we aan dat WSK sponsor kan zijn voor vier leerlingen die geschikt zijn om de tweejarige vakopleiding te volgen.

2019

Aan het eind van 2018/begin 2019, na het verschijnen van de nieuwsbrief, zijn de volgende donaties binnengekomen:

Sponsoractie ‘blote benen t/m Oudejaarsavond’ van Jop voor een vakopleiding van een van de schoolverlaters van de Mwerenischool.

Bijdrage van 500 euro voor lesmaterialen van Stichting Van Leeuwenhoek Fonds uit Leiden.

Bijdrage van 100 euro als reservering voor een microkrediet.

Bijdragen van Vrienden van Wij Steunen Kenia.

Bijdrage van 130 euro van de Kaartclub uit Berkel/Enschot van o.a. dhr. J. Freijse.

De zes nieuwe zonnepanelen en accu’s zijn geplaatst.

De ICT-kamer(s) zijn van goede plafonds voorzien om zo het stof tegen te houden. Ook zijn er ventilatoren aangeschaft om de laptops en beamers tegen oververhitting te beschermen.

Het tweede jaar en eerste jaar van de lerarenopleiding van de leerkrachten Ezekiel en Amina zijn betaald. Zij gaan tijdens de schoolvakanties naar hun school

De 20 dames die hun eerste 100 euro microkrediet hebben terugbetaald, is opnieuw 100 euro p.p. geleend ter versterking van hun bedrijf

De kosten van lesgeld, kleding en schoolspullen voor twee oud-leerlingen van de Mwerenischool voor de vakopleiding zijn betaald en de kinderen volgen de opleiding.

De kosten van lesgeld, kleding en schoolspullen voor drie oud Mwereni-studenten voor de secondary school is overgemaakt en de leerlingen zijn begonnen met hun nieuwe schooljaar.

De kleuterklassen hebben nieuwe plastic stoeltjes gekregen en alle klassen krijgen nieuwe lesposters, schriften en potloden, waarmee het geld van de Stichting Van Leeuwenhoekfonds goed is gebruikt. Ook zijn er houten banken (tafels) gemaakt en afgeleverd.

2020

Na het opstellen van de nieuwsbrief/jaarverslag over 2019 zijn de volgende giften binnengekomen:

Bijdrage van 500 euro voor lesmaterialen van Stichting Van Leeuwenhoek Fonds uit Leiden.

Bijdrage van 100 euro van mw. J. van Woerden als reservering voor een microkrediet 

Bijdragen van Vrienden van Wij Steunen Kenia.

Bijdrage van 20 euro van dhr. P. van Adrichem.

Maandelijkse bijdrage van mw. M. Prins voor vervolgopleiding leerlingen.

In januari beginnen 2 leerlingen van de Mwerenischool aan hun vervolgopleiding van 4 jaar, te weten Mariam Mbeyu Tsuma en Mwamchuzi Mwangome.

Bijdrage van 4960 KES van een vriendin van de moeder van Daan, scholier van groep 5 van de Max Havelaar. Dit geld zal worden besteed aan spullen die Mariam nodig heeft voor school.

Frank van Moorsel is fietser van het jaar 2019 geworden en heeft een bedrag gedoneerd van 250 euro.