Materialen voor de kleuters

 

 

 

Dat er wat gedaan moest worden aan de grote hoeveelheden kleuters in 1 lokaal, werd ons direct duidelijk bij aankomst in september 2018. Er zaten ruim 300 kinderen in de laagste groepen in maar 2 lokalen!

En daar kwamen wij met 9 springtouwen, wat ballen en schrijfbordjes. Tja, dat is lastig te verdelen onder zoveel kinderen. Lesmateriaal was ook hard nodig en natuurlijk een extra lokaal!

 

 

 

 

 

Over dit lokaal zijn al vergevorderde plannen en toezeggingen zijn gedaan door een ambtenaar van het Ministerie van onderwijs dat dit spoedig gebouwd kan worden. Wij hebben ondertussen met mr. Bakari, het hoofd van de school, geinventariseerd wat het meest nodig is aan lesmaterialen en meubilair. Want de meeste kinderen zitten nu op de grond en dat is lastig werken.

Gelukkig kunnen we het bedrag van de Van Leeuwenhoekstichting nuttig en zinvol besteden!


Het nieuwe universiteitsjaar voor Amina en Ezekiel

 

We hebben al eerder geschreven dat twee leerkrachten van de Mwerenischool naar de universiteit gaan met sponsorgeld van WSK. Ezekiel is een van deze leerkrachten. Hij komt uit het Mwereni-district en start deze week zijn tweede jaar aan de universiteit om z’n lerarendiploma te halen.

Hij vertelde ons dat zijn vakken dit jaar zijn: onderwijs voor speciale doelgroepen, introductie tot onderzoek, taalactiviteiten, Kiswahili en Engels.

Amina begint met haar eerste jaar op de universiteit. Ook zijn komt uit het Mwerenigebied en zij – net als Ezekiel – is niet door de overheid op de Mwerenischool gestationeerd. Leerkrachten die door de overheid worden geplaatst op een bepaalde school, moeten namelijk na een paar jaar weer naar een andere school. De kennis die Ezekiel en Amina opdoen, blijft op de Mwerenischool, omdat zij niet van plan zijn om uit hun geboortegebied te verhuizen.

Amina en Ezekiel gaan naar de universiteit in de vakanties van de basisschool. Een mooie tijdsbesteding en ze zijn beiden blij met deze kans om een diploma op de universiteit te kunnen halen.

De studenten van de vakopleiding gaan naar school!

 

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar deze twee jongens hebben zich kunnen melden op school. Wat bleek? Hun ouders hadden niet durven aangeven dat ze geen geld voor uniforms, schoolboeken en kost en inwoning hadden. Buiten de gelden die we hadden gereserveerd voor de tweejarige vakopleiding, hebben we gelukkig ook geld kunnen vrijmaken voor deze noodzakelijke kosten.

De jongens zijn blij dat ze hun opleiding kunnen gaan volgen, Salim wil graag metselaar worden en alles over bouwen leren en en Samuel (rechts op de foto) wordt automonteur. Dus Jop, jij mag kiezen voor welke student je in december je sponsoractie hebt gedaan.

Op voorspraak van Samson, een van onze contactpersonen bij Tenda Pamoja, hadden we gevraagd om meisjes naar de vakopleiding te sturen om hiermee uithuwelijken te voorkomen. Waarom dit nu niet is gebeurd, wordt nog uitgezocht. 

Microkrediet wordt verstrekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zijn enkele foto’s van een feestelijke bijeenkomst, waarin aan 20 vrouwen opnieuw een bedrag van 100 euro uitgeleend wordt. Deze vrouwen,die hun eerder verkregen microkrediet aan WSK hebben kunnen terugbetalen binnen 1 jaar, werden geprezen om hun werklust, inzet, creativiteit en toewijding, 

Bij ons bezoek aan de Mwerenischool hebben wij deze dames ontmoet. Zij zijn moeder van een kind op onze school en/of wonen in de omgeving. Zij bedankten in een mooi lied voor de verkregen lening en vroegen om dit bedrag opnieuw te mogen lenen om hun bedrijf sterker te maken om zo een goed voorbeeld te zijn voor de volgende groep vrouwen die klaarstaan met een goed plan voor een bedrijfje. Zij kunnen dan als mentor optreden en goede tips en tricks geven aan de nieuwe groep.

Wat een goed voorbeeld zijn deze sterke vrouwen voor hun dochters (en voor hun zonen)!

 

pennen, pennen en nog eens pennen

De leerlingen van de Mariaschool mogen raden hoeveel pennen er in de zuil zitten. Iedere leerling heeft wel 1 of 2 of misschien wel meer pennen in de koker gegooid. Degene die er het dichtste bij zit, krijgt een sleutelhanger van WSK. uit Kenia.

Deze gebruikte pennen zullen t.z.t. door het Bestuur van Wij Steunen Kenia worden meegenomen naar de Mwerenischool en daar worden uitgedeeld.

O, de potloten en pennen zijn inmiddels geteld: het zijn er 822! Dank jullie wel!