Twee lokalen stofvrij!

Tijdens de december-vakantie is hard gewerkt door de timmermannen om twee lokalen stofvrij te maken. Dit is gebeurt door een plafond aan te brengen in de lokalen en kieren te dichten. Hopelijk kunnen de ramen ook afgeschermd worden met een louvre-systeem, zodat deze geopend en gesloten kunnen worden, maar daar zijn nog geen financien voor beschikbaar (gesteld). Wellicht moet dit vooralsnog met de zwarte gordijnen worden opgelost, die in september zijn gegeven. Een ander, goedkoper alternatief voor louvre-ramen, is het gebruik van triplex. Dan zijn de ramen volledig afgesloten, maar of dat zo ideaal is?

In ieder geval: hier wat foto’s van de prachtige verbeteringen aan de twee lokalen, waarbij ook een zonnepaneel te zien is. Er komen wat extra panelen op de daken.

 

 

 

 

 

De bieb in gebruik genomen!

Eindelijk is het zover: de boeken die worden in de boeken die eind 2018 in grote dozen ingepakt aankwamen, zijn uitgepakt! De vakantie is immers voorbij en deze week – op de wekelijkse ‘boekuitleenwoensdag’ – zal de vlag van My Book Buddy worden gehesen en mogen de kinderen (met uitzondering van de kleuters jammer genoeg) ieder een boek lenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanura geeft kijkje in schoolbenodigdheden

 

Toen het bestuur in september 2018 de Mwerenischool bezocht, heeft zij ook een bezoek gebracht aan de secondary school die door Betty Straatman opgericht is. Deze school ligt niet zo ver bij de Mwerenischool vandaan.

Daar kregen we een allervriendelijkste ontvangst en rondleiding in het zojuist afgebouwde nieuwe slaapvertrek. Voor het verblijf – de leerlingen gaan alleen in de vakanties naar huis – moet wel een en ander mee van huis worden genomen. Een hele uitdragerij, zoals Shanura laat zien:

De WSK-leerlingen secondary school zijn bekend!

Na uitvoerig overleg met de Mwerenischool, de ouders. de leerlingen en Tenda Pamoja is bekend welke leerlingen door Wij Steunen Kenia financieel gesteund worden bij hun vervolgopleiding op de 4-jarige secundary school.

Shanura Mwanza (nr. 3 van de klas) wordt voor 50% gesponsord door WSK en 50% door de Verkaart-Groep. Zij gaat naar de Franz Josef Secondary School:

Maryam Mbeyu Hamisi (nr. 2 van de klas) wordt door Marion van Deurzen gesponsord voor alle vier de schooljaren. Maryam heeft gekozen voor Kwale Girls High School.

Mbaruku Mwakaga Bakari, 5e van de klas, wordt volledig door WSK gesponsord en gaat naar de Mwereni Secondary School. Ook hij staat trots voor de school op de eerste schooldag:

 

 

 

 

 

 

 

Hier gaat ook Mwaruwa Chibad naar toe, (op de eindscores een 4e plaats)die  eveneens door WSK gesponsord wordt. Zijn moeder die alleen voor hem zorgt, is samen met hem erg blij dat hij naar deze school kan. Wij kunnen deze twee jongens voor de volledige vier jaar sponsoren, omdat deze school dichtbij hun huis is (ook dichtbij de Mwereni primary school). De kinderen kunnen ‘s avonds gewoon naar huis en dat scheelt vanzelfsprekend enorm in de kosten.

De oplettende lezer vraagt zich nu wellicht af waarom wij niet degene financieel steunen die de beste van het jaar was. De reden is dat deze jongen, Sarma, als enige van de school een score had conform de overheidsnorm. Hiermee wordt zijn secondary school volledig door de overheid betaald. Overigens, Maryam en Samura zaten er maar net onder. 

Vier kinderen zullen naar de tweejarige praktijkopleiding gaan. De namen van deze kinderen horen we snel van Mr. Bakari, de directeur van de Mwereni basisschool.

We zullen geregeld een berichtje plaatsen over de belevenissen van deze leerlingen op hun vervolgpad naar kennis en mooie schooljaren!

Wat een verrassingen!

Of de website beter gevonden wordt of dat de mensen en kinderen die wel eens met Wij Steunen Kenia hebben samengewerkt hierover vertellen, we weten het niet. Wel weten we dat we aan eind van het jaar heel erg verrast zijn door lieve initiatieven:

Allereerst onze grote waardering en dank voor de vrienden van Wij Steunen Kenia, die jaarlijks een donatie geven. Zo fijn dat we ieder jaar op jullie  mogen rekenen.

Dan hebben we een sponsorbedrag gekregen van een familielid van een van de bestuursleden. Zij hoopt dat dit ingezet kan worden voor de dames die via een microkrediet een bedrijfje kunnen opzetten.

Ook zijn we heel blij met de spontane gift van het kaartclubje uit Berkel Enschot. Een bedrag van 130 euro is aan WSK overgemaakt, te weten de opbrengst van de kaartpot van de afgelopen twee jaar. De kaartclub speelt ongeveer maandelijks en aan het eind van de kaartavond wordt er een rondje ‘Schoppen Mie’ gespeeld voor de ‘missie’, zijnde Wij Steunen Kenia. Dank u wel meneer Jan Freijse en uw medekaarters. Dat jullie nog maar vele gezellige kaartavondjes mogen hebben.

En dan zijn we ook nog heel blij met de gift van 500 euro van Stichting Van Leeuwenhoek Fonds in Leiden. De heer Ben van Woesik heeft als voorzitter van deze stichting dit bedrag overgemaakt met de wens het in te zetten voor lesmaterialen. Dit gaat zeker gebeuren, want de kwaliteit van bijvoorbeeld de aanwezige schoolboeken is niet heel goed en zeker niet in groten getale aanwezig:

 

 

 

 

 

 

Asante Sana! Dank jullie wel!