Vriendschap over landgrenzen heen bij Max Havelaar Kindcentrum

Tijdens het geven van gastlessen over het recente bezoek aan de Mwerenischool in de groepen 3, 5 en 6 van Max Havelaar Kindcentrum in Delft, vroegen de leerlingen van groep 5 of ze geld mochten inzamelen tijdens de ouderkijkavond van de projectweek met als thema ‘vriendschap’. Hoe toepasselijk. Er mocht een donatiebox staan naast de koffie/thee-hoek, sommige kinderen uit de groepen 5b en 6b hadden brownies gebakken en er werd popcorn verkocht.

Dat zo’n spontane actie  271 euro heeft opgebracht is geweldig. De kinderen hoopten dat er genoeg geld zou worden ingezameld om 1 student van de Mwerenischool een vakopleiding te geven. Deze 180 euro is binnen en we kunnen aan het eind van het schooljaar een meisje hierdoor een betere toekomst aanbieden! De rest van het geld zal worden gereserveerd om voetballen en volleyballen te kopen.

Asante sana

 

 

De moestuin of beter: de plek waar de moestuin komt

De leerkrachten en de oudercommissie hebben vorig jaar de wens uitgesproken een moestuin te onderhouden. Maar dat gaat natuurlijk zomaar niet! Er is alvast begonnen een stuk grond boom- en struikvrij te maken. Dit stuk grond ligt ook gunstig t.o.v. de waterleiding die onder de grond ervoor zorgt dat het water uit de watertanks richting zuiveringsinstallatie komt.

Deze waterleiding kan een aftakking krijgen naar de moestuin. Er wordt een watertoren gebouwd en hieraan wordt een bevloeiingssysteem gekoppeld. Adriaan Straatman zal als waterdeskundige dit project begeleiden en heeft al veelvuldig overleg gehad met de school. Adriaan is lid van het Water en Building Team van Tenda Pamoja. (Deze overkoepelende stichting heeft lokaal personeel in Kenia in dienst dat zorgt voor de contacten op de scholen, bouw van projecten, voortgang van andere projecten en afstemming tussen o.a. WSK  en Kenia).

Dit wordt de plek waar de moestuin gaat komen: 20 meter breed en 40 m diep. Dit ligt naast het gebouwtje waar de waterzuiveringsinstallatie staat en tussen twee bestaande gebouwen in.

Achter de studenten zie je een open ruimte tussen de gebouwen. Op de achtergrond staat een wit gebouwtje met de waterzuiveringinstallatie. Links daarvan komt de moestuin.

Maar eerst is het wachten op een hek. Er moet een omheining komen om de koeien en andere dieren buiten de tuin te houden. Dit hek wordt betaald door de ouders/gemeenschap. Hopelijk wordt het snel geplaatst, maar snel in Nederland is een ander begrip dan snel in Afrika, alles op z’n tijd: Pole, Pole (rustig aan)!

 

Wippolder en KMD nu ook bekend in Kenia!

Wat een geluk dat voetbalvereniging Wippolder uit Delft nieuwe shirts ging dragen en het een goed idee vond dat de shirts van een eerder jaar in de koffer van onze penningmeester, Marion meemochten naar Kenia. Zo kon 21 kg aan prachtige shirts worden uitgedeeld aan de voetbalteams op de Mwerenischool. Met de nieuwe voetbal werden ze direct in de warme zon getest: en ze voetbalden prima.

De wedstrijd ging tegen KMD uit Wateringen, waar de voorzitter van KMD heel veel keepershirts op zolder vond en hiermee de koffer van Carin vulde. En we hadden ook nog shirts van Oliveo handbal mee. Wat fijn voor ons en vooral voor de leerlingen: nu blijft het schooluniform schoon en zijn de teams goed van elkaar te onderscheiden door de diverse outfits:

Een kleurrijke vergadering

Marlies met de voorzitter van het microkrediet, de directeur (links) en Samson van Tenda Pamoja (rechts)

In 2017 heeft Wij Steunen Kenia aan 20 vrouwen een microkrediet gegeven van 100 euro per persoon. Deze dames, moeders van Mwereni-scholieren, hebben met dit geld een bedrijfje opgezet. Ze zijn bijvoorbeeld een theeschenkerij, houtskoolverkoop en kleding(ver)maak begonnen. Onder leiding van de voorzitter werken deze vrouwen hard en hebben nu zelfs het geleende geld al terug kunnen betalen.

 klik hier voor bedanklied dames microkrediet

In een lied en dans bedanken ze Wij Steunen Kenia hiervoor. Ze vragen ook om opnieuw een bedrag te mogen lenen om zo hun bedrijf sterker en/of groter te maken. Vervolgens kunnen zij als voorbeeld en vraagbaak fungeren voor een andere groep van 20 vrouwen die ook al staan te popelen om te beginnen.

Deze werkwijze en zelfredzaamheid spreekt ons vanzelfsprekend enorm aan. De lening wordt opnieuw verstrekt en we hebben er alle vertrouwen in dat deze groep sterke vrouwen een voorbeeld is voor anderen. Er staan al 20 andere vrouwen uit de omgeving van de school klaar om ook een bedrijfje op te zetten met behulp van een microkrediet. Dat is geweldig nieuws. Deze aanvraag kan hopelijk volgend jaar gehonoreerd worden, maar dat hebben we nog niet kunnen toezeggen.

De dames vroegen ook om bedrijfskleding om zich te kunnen onderscheiden van anderen. Een schort over hun mooie kleding? Misschien een naamkaartje met een logo en daarbij hun bedrijfsnaam? We denken hier nog verder over na. Maar ideeen van u zijn van harte welkom! 

Wat gebeurt er met de kinderen na de hoogste groep?

De leerlingen van de hoogste groep (25 volgens onderstaand overzicht van inschrijvingen in 2018), waarvan 13 jongens en 12 meisjes, hopen allemaal naar secundary school te gaan.

Ten minste, dat zeggen ze zelf als we hen ernaar vragen. Maar soms is dat niet altijd mogelijk. Er moet nl. wel genoeg geld zijn thuis om de kinderen een vervolgopleiding te kunnen geven.

Gelukkig springt de overheid bij: als de leerling een score behaalt van 350 punten of hoger, dan wordt de vierjarige opleiding op secundary school betaald. Ook Wij Steunen Kenia sponsoren 2 leerlingen voor deze opleiding, tesamen met de oudercommissie van de Mwerenischool, waarbij de kinderen ook kost en inwoning krijgen. Deze 2 leerlingen zullen iets onder de 350-norm moeten scoren, en gemotiveerd moeten zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Deze leerlingen werken dus gedurende de schooljaren hard om bij de jaarlijkse examens goede cijfers te halen.

Omdat niet iedereen even goed kan of wil leren, heeft ons bestuur bij Tenda Pamoja nagevraagd wat een vakopleiding kost voor die leerlingen die de gestelde norm van 350 punten niet halen, maar wel gemotiveerd zijn om een praktijkopleiding te volgen. Deze duurt 2 jaar en leidt kinderen op tot bijv. kleermaker, ICT-er of timmerman. Tenda Pamoja was heel enthousiast en vertelde bij navraag dat deze tweejarige opleiding 180 euro kost!

Wij hopen dat ouders hun kind naar de vakopleiding laten gaan,  We hoorden namelijk dat het in dit arme deel van Kenia nog voorkomt dat de meisjes uit arme gezinnen na de basisschool worden uitgehuwelijkt in ruil voor een bruidsschat. Dat patroon moet doorbroken worden, zo beaamden ook de leerkrachten van de Mwerenischool. Zij en de oudercommissie vinden het een goed idee dat Wij Steunen Kenia een aantal kinderen gaat sponsoren voor deze vakopleidingen.

Dragen jullie dit idee ook een warm hart toe? We horen graag van jullie! Als jullie iets op onze bankrekening willen storten voor de vakopleiding van de kwetsbare groep meisjes uit arme gezinnen, vermeld dan vakopleiding bij uw overschrijving.

Asante Sana: heel hartelijk bedankt!

De bibliotheek wordt geopend!

Aside

DE BIBLIOTHEEK WORDT GEOPEND!

Vorig jaar zomer (in 2017 dus), was Marlies Bles met haar gezin ook op bezoek bij de Mwerenischool. Toen gaf de vergadering van leerkrachten en ouders aan dat ze graag een bibliotheek wilden hebben.

Dat we na ruim een jaar al aan dit verzoek kunnen voldoen, is natuurlijk te danken aan onze sponsors: de Johannesschool in Pijnacker en de Soroptimist International, afdeling Zoetermeer. In eerdere berichten over respectievelijk hun sponsorloop en filmavond hebben we al geschreven.

Met hun geld kon aan My Book Buddy de opdracht worden verstrekt tot de bouw van de bibliotheekkasten en kon tot bestelling van de boeken worden overgegaan.

Wat mooi dat de kasten gereed stonden. De handleiding met de tips en tricks, de tassen waarin de boeken mee naar huis kunnen worden genomen en de vlag met het logo van My Book Buddy waren door ons uit Nederland meegenomen.

Het was heel fijn dat een coordinator van een omligende school de uitleg kwam geven aan de leerkrachten. Hij verteld dat op zijn school de resultaten op het gebied van Engels enorm waren verbeterd door het wekelijks uitlenen van van de boeken.  Tijdens de vergadering hebben de leerkrachten bepaaldat woensdagmiddag de biebdag wordt. De vlag wordt dan gehesen en de kinderen kunnen hun boek ruilen en weer mee naar huis nemen in de My Book Buddy-tas om te lezen. Bij de jongere groepen blijven de boeken mischien eerst op school, omdat gevreesd wordt dat de boeken verdwijnen.

Een andere afspraak die gemaakt is, is dat iedere dag een periode wordt vrijgemaakt om te lezen, of om voor te lezen.

De leerkrachten krijgen de werkwijze van het My Book Buddy-uitleensysteem uitgelegd van een collega van een andere school.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen staat netjes te wachten op de ceremonie waarmee de bibliotheek geopend wordt!

 

 

 

Het gat van de vlaggenmast moet groot genoeg zijn. Nog even graven dus.

Maar dan is het zover: de Keniaanse vlag en de vlag met het logo van My Book Buddy worden gehesen en hangen fier in de wind te wapperen.

klik hier voor video.

Ja!! We hebben een bieb!

Laat die boeken maar komen!

Engelse les met de I-pad

Niet iedere klas heeft 100 leerlingen, maar er zijn toch wel klassen met 60 leerlingen We hebben in iedere klas een kijkje mogen nemen. Schoolmaterialen worden door de overheid verstrekt; de hoeveelheden zijn echter niet genoeg en niet altijd sluiten de materialen aan op de te behandelen lesstof.

Als wij als gasten binnenkomen in het lokaal, moeten de kinderen van de juf of meester opstaan en ze mogen pas gaan zitten als dat gezegd wordt. Ze staan rustig. Trouwens, tijdens de les zijn ze ook stil. Nauwelijks voor te stellen dat er zoveel leerlingen in de klas zitten.

Er zijn 20 I-pads op school, dus dat betekent samen delen. Maar leuk dat het is…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline staat hoog in het vaandel!

De leerlingen in eerste twee klassen (ECD)

En toen werd het tijd om een kijkje te nemen in de klaslokalen.

De drie kleuterklassen hebben maar liefst 70 en 100 leerlingen in twee lokalen. Dat is hard werken voor de juffen en meester, er is niet veel bewegingsruimte in de klas voor de kinderen. Ook heeft niet ieder kind een tafeltje of stoeltje of bankje. Lesmateriaal zagen we ook niet. Wij hadden veel ballen in allerlei kleuren en groottes bij ons. Ook 10 toverbordjes (tekenen en kunnen wegwissen) werden in grote bewondering ontvangen. Wel weinig hoor, 10 van die dingen op 170 leerlingen. Maar ja, we hadden toch echt meer dan 4 koffers gevuld met speelgoed, tekengerei en computerspullen bij ons. 

De kinderen hebben voor ons gezongen: in het Engels [klik voor video] in in het Swahili. De kinderen varieren in leeftijd tussen de 4 en 8 jaar. Als ze eraan toe zijn, mogen ze naar klas 1.

Het is goed te begrijpen dat de wens van de directeur Bakari is dat de overheid twee nieuwe klaslokalen laat bouwen. Een deputy van het ministerie van onderwijs komt de school bezoeken als wij er ook zijn. Hij zit ook bij een overleg tussen ons als sponsors van de Mwerenischool, de leerkrachten en directeur. Natuurlijk zullen wij (Marlies met name) de wens van de directeur om extra lokalen nog eens naar voren brengen! Geen overbodige luxe lijkt ons.

 

 

 

De Mwerenischool bezocht!

Waar te beginnen als we als voltallig bestuur een bezoek aan de Mwerenischool in Kenia hebben afgerond? Zoveel indrukken, zo’n andere wereld, zo herkenbaar door alle verhalen van Marlies Bles en door de vele foto’s die we al via haar (en haar gezinsleden) hebben gezien.

We beginnen maar bij het begin: de ontvangst door de directeur. Hij was blij ons te zien en vertelde dat hij trots is op de betere resultaten van de leerlingen:

De onverharde weg naar de Mwerenischool. Een uur met de auto. Maar wie heeft een auto?

leerlingen van een naburige school. De kinderen lopen gemiddeld een halfuur voordat ze op school zijn

 

 

De lerarenkamer. Er zijn nauwelijks kasten.

Soms wordt er een wandje tegen de achterwand aangemaakt van restanten karton, hardboard of wat voorhanden is. Kastruimte is er nauwelijks, behalve voor de ICT-materialen.

Dit is de lerarenkamer. Erachter bevindt zich de kamer van de directeur, Mr. Bakari.