Sponsorloop op de Vuurvlinder!

Dat de dag begon met een weerwaarschuwing code geel, was ‘s middags gelukkig niet meer in te denken. Wat een prachtige dag had de Vuurvlinder in Den Haag om de sponsorloop te houden: lekker rondjes rennen in het park voor de Mwerenischool in Kenia.

Eerst werd het parcours verkend door de jongsten:

 

 

 

 

 

 

 

De stempelkaarten binnen handbereik… 

en er kon van start worden gegaan. De oudere groepen volgden een halfuurtje later met een groter parcours:

De oudere leerlingen moedigden de jongere aan, hielpen met veters strikken of liepen een stukje mee. Wat een teamgeest! Tijdens de race kon ook water gedronken worden en na afloop kregen de kinderen van Wij Steunen Kenia een zakje chips. De kinderen die de meeste stempels hadden (een per groep) kregen een medaille met een afbeelding van de kinderen van de Mwerenischool erop! Echt een feestdag!

En als klapper op de vuurpijl kwam meester Rob met de cheque: alle muntjes waren geteld (hoewel, er komen nog wat sponsorbijdragen binnen) en meester Jan overhandigde aan Carin wat er tot nu toe binnen is gekomen:

 

 

 

 

 

 

Wat een prachtig bedrag! Iedereen heel hartelijk bedankt! We kunnen het geld direct meenemen in onze koffer naar de Mwerenischool in Kenia!

De boekenkasten krijgen een kleurtje

 

 

Dat ziet er kleurig uit! Precies zoals My Book Buddy het voorschrijft. En dit is nog maar het begin van de kleurenpracht op de boekenkasten.

Als je goed kijkt, zie je onderaan de kasten wieltjes, lekker handig om van het ene lokaal naar het andere te gaan!

 

Kenia en de Mwerenischool krijgen een gezicht in Den Haag!

Nu alle leerlingen op de Vuurvlinder in Den Haag les hebben gehad over Kenia, en over de Mwerenischool en omgeving van de school in het bijzonder, is het tijd om buiten de schoolmuren hierover te vertellen.

En wat een prachtige dag is het om een kraampje te bemensen op het jaarlijkse zomerfeest in de wijk. Wij Steunen Kenia heeft een kraam en er worden ook lekkere dingen verkocht. Een deel van de opbrengt hiervan is ook voor Wij Steunen Kenia.

We kunnen maar wat blij zijn dat Carin op De Vuurvlinder werkt en van de school de Gouden Weken mag gebruiken om te vertellen over de Mwerenischool en het leven in Kenia.

 

De boekenkasten krijgen vorm!

Terwijl op de Vuurvlinder in Den Haag de lessen over Kenia in 13! groepen nagenoeg zijn gegeven, zitten de timmermannen in opdracht van My Book Buddy ook niet stil: de boekenkasten voor de Mwerenischool zijn af.

Het is de bedoeling dat de boekenkasten volgende week geverfd worden. En met de warmte in Kenia moet het lukken dat ze droog zijn en in gebruik kunnen worden genomen op het moment dat het Bestuur van Wij Steunen Kenia bij de Mwerenischool op bezoek komt. Nog iets om naar uit te kijken!

Meer lessen op de Vuurvlinder

Ook groep 5 van de Vuurvlinder in Den Haag krijgt een les over Kenia.

Ze leren o.a. hoe kleurrijke doeken tot rok worden omgeknoopt, hoe een hoofdkussen eruit ziet in Kenia (best hard om op te liggen met je hoofd) en hoe de vlag van Kenia eruit ziet. De kinderen in de klas hielpen goed mee.

De Vuurvlinder in actie!

Het schooljaar is weer begonnen. Basisschool de Vuurvlinder in Den Haag, maakt in de startweken ruimte om veel aandacht aan Kenia, en dan met name de Mwerenischool te besteden.

Zo was daar de start van de Gouden Weken op het schoolplein: 

Leerlingen, ouders en leerkrachten openden het schooljaar met cirkels van verbondenheid. Wat een prachtige beeld levert dit op.

Een week erna wordt er in de klassen hard gewerkt: er wordt door de groepen 1 en 2 een mooie K (van Kenia) gemaakt. Groep 5 heeft op 5 september een gastles gekregen van Marlies Bles. De andere 12 groepen krijgen ook gastlessen om zo meer te weten te komen over Kenia, over het leven daar en de verschillen tussen schooldagen op de Vuurvlinder of op de Mwerenischool.

Op 19 september is er een zomerfeest in de wijk van 13.15 uur tot 16.00 uur met spelletjes, eten/drinken en kraampjes van organisaties die in de buurt werkzaam zijn. Ook Wij Steunen Kenia krijgen een kraampje. De opbrengst van de consumptiebonnen die verkocht worden tijdens dit evenement is ook voor WSK!

En dat is niet alles: op 21 september vormt een sponsorloop in het park de afsluiting van de projectweken. Dit is van 14.00 tot 15.15 uur. 

Wat een leuk programma is er door de Vuurvlinder gemaakt in overleg met Carin v.d. Berg in haar dubbelrol van leerkracht op de Vuurvlinder en bestuurslid van WSK. We hopen dat iedereen het leuke weken gaat vinden en er ook nog wat van opsteekt.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om bij het hiervoor genoemde zomerfeest en de sponsorloop aanwezig te zijn!