Boekenkast in wording!

Het begin is er: de eerste boekenkast wordt gemaakt! En daarmee komt de bibliotheek voor de Mwerenischool weer een stapje dichterbij.

Een memorabel moment van veel hard ‘werk vooraf. Zo is in eerdere berichten al verteld van de inspanningen van de Johannesschool en van de Soroptomist International, afd. Zoetermeer e.o. om geld voor deze bibliotheek in te zamelen! Dat is ruimschoots gelukt. Daarna kon aan My Book Buddy worden meegedeeld dat er genoeg geld was om de bibliotheek te realiseren. My Book Buddy heeft daarop de trein van werkzaamheden verder in werking gezet: bouwtekeningen van de boekenkasten zijn verstrekt, opdrachten aan timmermannen in Kenia zijn gegeven, boeken ‘op maat’ zijn besteld (voor de huidige leerlingen qua leeftijd), en geregeld is dat tasjes in Kenia gemaakt worden voor het mee naar huis nemen van de boeken.

We houden jullie op de hoogte!

Benelux Foundation helpt met zelfvoorzienend maken Mwerenischool

Ons bestuurslid Marion heeft een uitgebreide aanvraag ingediend bij de Unilever Benelux Foundation met de vraag om drie extra zonnepanelen voor de Mwerenischool. De school wil deze graag hebben om continu de mogelijkheid te hebben de I-pads en laptops en projector in te zetten voor schooldoeleinden. De aanwezige drie panelen met accu;s waren aangeschaft als noodcapaciteit, maar zijn  onvoldoende om een hele schooldag van stroom te voorzien. Gebleken is dat de school dikwijls volledig afhankelijk is van zonne-energie, omdat de wel aanwezige electriciteitskabels dikwijls geen stroom leveren. 

De leden van de Stuurgroep Benelux Foundation Unilever, vonden de inzet van Marion (die bij Unilever werkzaam is) voor de Mwerenischool zo waardevol en het streven van Wij Steunen Kenia om de school zelfvoorzienend en zelfredzaam te maken zo goed, dat ze niet alleen voor de gevraagde drie zonnepanelen geld beschikbaar stellen, maar tot een bedrag van 5.000 euro willen helpen de school meer zelfvoorzienend te maken.

In september zal het bestuur met de school overleggen hoe de rest van het geldbedrag het beste kan worden besteed om dit doel vorm te geven.