Betere prestaties door boeken lezen uit bibliotheek

Van de Mahuruni lagere school in de buurt van de Mwerenischool hebben we gehoord dat het uitleensysteem van boeken door de schoolbibliotheek geweldig loopt. De leerkrachten nemen tijd om te lezen in hun lesprogramma op en zorgen met behulp van een strippenkaart ervoor dat de uitgeleende boeken goed te traceren zijn en ook weer op school terecht komen. Kinderen gaan enthousiast met hun boek naar huis en vertellen dat ook hun ouders nieuwsgierig waren naar de mooie boeken en geinteresseerd waren.

Ook bleek dat de resultaten van deze leerlingen beter waren dan een jaar ervoor en dat er leerlingen waren die in aanmerking komen voor een beurs op een regeringsschool, waar ze na de basisschool hun vervolgonderwijs krijgen.

Wij hopen natuurlijk dat dit straks ook voor de kinderen van de Mwerenischool zal gebeuren!

Wij waren erbij!

Op 8 maart was het zover. De Soroptimisten afdeling Zoetermeer, hielden een filmavond. En natuurlijk was een delegatie van ons bestuur aanwezig. Zoals op de foto al te zien is, is de avond goed bezocht. De zaal, met een capaciteit van 170 personen, was nagenoeg uitverkocht! En dat allemaal voor de bibliotheek van de Mwereni! Dank jullie wel, Soroptimisten, voor de organisatie van dit mooie evenement.

 

Alle bonnen verzamelen!

Gedurende de maand februari heeft Albert Heijn Pijnacker ons de gelegenheid gegeven de statiegeldbonnetjes voor Wij Steunen Kenia in te zamelen. Hier staat de zuil en zoals jullie zien zitten er al statiegeldbonnen in van klanten die ons doel steunen.

Nu zijn alle bonnen verzameld en geteld en het resultaat is:

Dank jullie wel, Albert Heijn Pijnacker en alle gulle gevers.  Deze Euro 441,95 zullen we inzetten voor de vervolgopleiding van een leerling die op de Mwerenischool goede resultaten heeft geboekt.