De muntjes zijn geteld!

Wat is er hard gewerkt op de Max Havelaarschool om geld in te zamelen voor de Mwerenischool! Omdat de inzamelingsactie werd gehouden op de kijkavond van de projectweken over duurzaamheid, hebben de kinderen vooral veel dingen gemaakt van materialen die toch al aanwezig waren. Zo zijn er kijkdozen ontworpen, was er een grabbelton en zijn er knutselwerkjes gemaakt van kastanjes.

De kinderen zijn er klaar voor, laat de ouders en andere belangstellenden maar komen:

Natuurlijk was er ook wat te drinken en te eten en zijn er mini-concerten gegeven.

En al dat harde werk is niet voor niets geweest. Er is een prachtig bedrag opgehaald dat besteed gaat worden aan zonnepanelen, zoals we al eerder gezegd hadden:

Niet alle groepen en juffen en meesters die hebben geholpen staan natuurlijk op de foto’s, maar tegen iedereen van de Max Havelaarschool willen we zeggen:

Asante Sane! Heel hartelijk bedankt!

 

Eerste boek voor de bibliotheek!


Een bibliotheek voor de Mwerenischool! Een project waarover we ook heel enthousiast zijn en waarmee in 2018  wordt gestart. Van vele instanties krijgen we hiervoor steun, waarover later uitgebreid meer nieuws. Hier is alvast het eerste boek dat gesponsord is door de kinderboeken/spellenbeurs van Pijnacker!

Asante Sane! (hartelijk bedankt)!

 

Lekker, een mok water

Wat een luxe: water uit de ton. Het water is gezuiverd en dat is toch nog steeds een nieuwtje. Voor veel kinderen thuis is het de dagelijkse praktijk om 6 km te lopen om dan 6 liter water op je rug mee naar huis te nemen.In 2017 kreeg de Mwereni basisschool vanuit Nederland een waterzuiveringssysteem en het systeem werkt erg goed. De dakgoten en watertanks zijn door Nederlandse scholen gesponsord. 

De Mariaschool in Pijnacker en Het Spectrum uit Delfgauw hebben in 2015 aandacht besteed aan de waterproblematiek in Kenia en zamelden geld in met de sponsorloop “Wandelen voor Water”. Kinderen van de groepen 7 en 8 hebben voor een dag ervaren hoe het is om 6 kilometer met 6 liter water op je rug te lopen. Voor die tijd is er in de klas aandacht besteed aan het thema water, de situatie van het water in Nederland en in Kenia.

 

 

 

Engels spreken op school: yes please!

Als de kinderen op school zijn, wordt erop aangedrongen Engels te praten. Het onderwijs gaat in het Engels.

Natuurlijk is er ook tijd voor een bekertje water tussendoor (hierover later meer). Dat geeft Marlies Bles, secretaris van de stichting en in juli 2017 op bezoek op de Mwereni school, de gelegenheid om de lokalen en meubilair te inspecteren:

 

De Max Havelaarschool in Delft voor zonnepanelen!

 

Eindelijk is het zover! De kijkavond naar aanleiding van de projectweken rondom het thema ‘duurzaamheid’ is aangebroken. En Wij Steunen Kenia zijn dit jaar de Stichting waarvoor geld wordt ingezameld tijdens de kijkavond van basisschool Max Havelaar in Delft.

Alle klassen hebben heel veel geleerd over recycling, het omgaan met water, energie en veel meer. In vijf groepen (groepen 3 en 4 en groep 5B) hebben Marlies Bles en Karin van Woerden van WSK gastlessen verzorgd. De kinderen hebben informatie gekregen over de Mwereni basisschool. Ze weten nu o.a. dat ‘Jambo’ hallo betekent en we hebben met hen gesproken over duurzame oplossingen die in Kenia heel gebruikelijk zijn, maar in Nederland waarschijnlijk nooit zullen worden ingevoerd: het niet kunnen doortrekken en geen wc-papier gebruiken na wc-gebruik is wel milieuvriendelijk, maar tegelijkertijd niet erg hygienisch. Vooral omdat erna ook geen handen worden gewassen!

De Mwerenischool heeft sinds kort elektriciteit, maar jammer genoeg is de elektriciteitsvoorziening al tijden niet werkend. Waarschijnlijk zit er een breuk in de kabel, maar het is lastig en duurt lang om de juiste mensen te vinden die kunnen nagaan waar het probleem is. De school had dan ook gevraagd om een betrouwbaarder bron van stroomvoorziening: zonnepanelen! Met de opgeslagen energie kunnen stroomstoringen worden opgevangen en kan de les met behulp van computer en I-pad klassikaal doorgang vinden, ook als de stroom om welke reden dan ook uitvalt.

Dit past natuurlijk geweldig in het thema dat de Max Havelaarschool en de leerlingen hebben erg hun best gedaan om allerlei activiteiten te verzinnen die geld opleveren, maar ook nog eens duurzaam zijn (dus geen extra dingen gekocht). Zo is er bijvoorbeeld een ruilbeurs van kleding, zijn er kijkdozen gemaakt, worden er optredens gegeven, is er van kastanjes van alles en nog wat gemaakt. Dit alles natuurlijk tegen een donatie voor de Mwerenischool te verkrijgen, te zien en te horen!

Voor ieders inspanning zeggen wij ‘Asante Sane’ (heel erg bedankt)!

Na de herfstvakantie, dus aan het einde van deze maand, zal de opbrengst worden bekendgemaakt!