Lunchtijd!


Het verstrekken van een maaltijd op school heeft een grote aantrekkingskracht op het leerlingaantal en dat is ook wel logisch. Het is soms de enige maaltijd die kinderen krijgen per dag.  Bonen en mais staat meeestal op het menu. Onderwijs is natuurlijk erg belangrijk, maar eten in je maag is dat zeker ook. Dus op de Mwereni-basisschool krijgen de kinderen beide!.Ze nemen een eigen eetbakje mee (een Blue Band-kuipje voldoet blijkbaar prima voor dit doel!).

 

Iedereen verzamelen!

Bijeenkomsten van leerlingen, al dan niet met leerkrachten, vinden plaats onder de grote boom, op de open ruimte voor de lokalen. Er is ruimte genoeg om ook te dansen en te zingen.

Marlies Bles, secretaris van de Stichting, is in juli 2017 met haar man en drie kinderen op vakantie geweest in Kenia. Natuurlijk hebben ze daar basisschool De Mwereni bezocht. Bovenstaande panoramafoto van het terrein waarop de lokalen en gebouwen van de basisschool staan, geeft een goed overzicht van het geheel:

Aan de linkerkant is de keuken, aan de rechterkant een oud gebouw waarin twee klassen, de lerarenruimte en de kamer van de headmaster. In het midden staan drie gebouwen in een U-vorm. Dit zijn de overige lokalen.

 

Hier staat een groep leerlingen met de zojuist gekregen pennen die in juli 2017 door Marlies Bles en haar gezin in grote hoeveelheden zijn meegenomen.

 

 

Microkredieten zijn verstrekt!

Basisschool ‘De Keizerskroon’ in Pijnacker heeft in 2016 bijna 2000 euro verzameld voor een kippen- geiten- en koeien fokprogramma.
De gemeenschap van de Mwerenischool had dit programma voorgesteld met het uiteindelijke doel zelfvoorziend en onafhankelijkheid te worden (van buitenlandse sponsoren). De afspraken over het opzetten van dit krediet hebben afgelopen jaar al plaatsgevonden. Er werd echter gewacht met het uitdelen van de lening doordat het begin van 2017 heel droog was. De Mwereni ligt namelijk in een erg droog gebied van Kenia. De bevolking en hun vee hebben het heel zwaar gehad. Voedsel werd uitgedeeld op school, vaak het enige eten dat de kinderen kregen. Vee stierf van de honger.
Hierdoor zag de gemeenschap dat het starten met vee een te groot risico met zich meebracht.
Uiteindelijk hebben 20 vrouwen ieder persoonlijk iets uitgezocht waar zij denken succes mee te kunnen behalen. Hierbij staan ze voor elkaar garant mocht het niet lukken. Tevens worden de vrouwen ondersteund door de oudercommissie van de school.  De micro krediet programma’s zijn gericht op verkoop van houtskool, handel in geiten, handel in kippen, uitbreiden van thee kiosk, tweedehands kleding verkopen, handel in groente, handel in parafine, handel in kippen of handel in droge vis.
De vrouwen zijn ontzettend blij met de lening. In de toespraak van de voorzitter werd benoemd hoe geweldig het ze vinden dat ze gesteund worden in een bedrijf waar zij voor kunnen kiezen en waardoor de gemeenschap uiteindelijk voor zichzelf kan zorgen. Empowerment wordt dit genoemd. Marlies Bles was bij haar bezoek in juli 2017 erg onder de indruk van hun daadkracht en inzet.
De foto is genomen in de theekiosk bij de school. De leraren drinken er in de ochtend thee. Ook verkoopt de eigenaresse houtskool. De lening wordt gebruikt om de kiosk uit te breiden.
Hier zijn de balen houtskool te zien. Houtskool wordt aan de kant van de weg verkocht en het wordt o.a. gebruikt om op te koken. Houtskool is fijner dan hout en brandt sneller en gelijkmatiger.
Als dank voor de verstrekking van de microkredieten, is het volgende lied in juli 2017 ten gehore gebracht. Marlies Bles wil dit graag delen.

Bestuurslid op bezoek bij basisschool ‘De Mwereni’ in Kenia

Marlies Bles, secretaris van de Stichting, is in juli 2017 met haar gezin naar Kenia gegaan. Op basisschool ‘De Mwereni’ is ze warm ontvangen. Ze heeft ook veel vergaderd, met de directeur, leerkrachten en een delegatie van de Keniaanse overheid en vanzelfsprekend heeft ze ook leerlingen van de school gesproken. Hieronder is ze in vergadering met de oudercommissie en het bestuur van de Mwereni, in de lerarenkamer.

Natuurlijk zijn ook de pennen uitgedeeld die door de Mariaschool en de Keizerskroon in Pijnacker zijn gespaard:

Er is een tekort aan schoolmaterialen, pennen zijn dus erg gewild. Er wordt geschreven in schriften, maar ook papier is niet in grote hoeveelheden aanwezig. Werken met laptops, gekoppeld aan I-pads, is dan ook een mogelijkheid om genoemde tekorten te omzeilen. Hierover later op de site meer.

Hierboven zie je de omgeving van de school. Aan de linkerkant bevindt zich de keuken. Rechts staat een oud gebouw, bestaande uit twee klassen, de lerarenruimte en de kamer van de headmaster. In het midden drie gebouwen die in een U-vorm staan. Dit zijn de overige lokalen.

 Dit is een van de toiletgebouwen. Er zijn gebouwen voor jongens, meisjes en leraren.

Zo’n wc ziet er wel wat anders uit dan wij gewend zijn. Het is eigenlijk een gat in de grond, maar wel met een deur ervoor en dat vinden de mensen al heel fijn. Want nu is wel privacy als je naar de wc gaat.

 

 

Statieportret

Marlies Bles maakt kennis met de headmaster

op bezoek bij basisschool ‘De Mwereni’, hier samen met de headmaster op de foto!

De directeur van de school is erg verlegen. Hij wilde natuurlijk wel graag met Marlies Bles op de foto en heeft met haar gesproken over de wensen en behoeften van de school. Het is vanzelfsprekend erg belangrijk om te horen tegen welke problemen de school aanloopt, wat werkt of wat beter kan.