Frank fietst 400 km voor Mwereni

Op 16  juli 2016 gaat Frank van Moorsel fietsen rond het IJsselmeer, een afstand van 400 km. Met deze fietstocht wil hij geld inzamelen voor de stichting Wij Steunen Kenia.

Het geld wat met deze sponsoraktie wordt opgehaald zal worden besteed aan het continueren van voedselprojecten op de Mwereni-school zodat de kinderen op school dagelijks een voedzame maaltijd krijgen.

Als u deze aktie wilt steunen kunt u doneren op IBAN rekening NL78RABO0347111599 t.n.v. Stichting Wij Steunen Kenia o.v.v. sponsoractie Frank, vergeet ook niet uw (email)adres te vermelden.

Wilt u per afgelegde km sponsoren en achteraf het geld betalen, stuur dan een bericht naar info@wijsteunenkenia.nl

Kippen-ren voor een kippenren door de Keizerskroon te Pijnacker

Afbeelding

De kinderen van de basisschool de Keizerskroon in Pijnacker, hebben een kippen-ren gehouden en 1.947,35 Euro! Euro opgehaald voor een echte kippenren voor de Mwereni! De kinderen mochten verkleed als kip rennen op een parcours en hierdoor geld inzamelen voor een microkredietprogramma. 

 

De gehele week werden er activiteiten gehouden om de kinderen te laten ervaren hoe het leven is voor kinderen in Kenia. De kinderen hebben van klei een Keniaans dorp gemaakt en ontdekten hierdoor hoe de huizen op het platteland in Kenia zijn gemaakt.  Anderen mochten speelgoed maken van afgedankt materiaal en ook zagen ze hoe sandalen van autobanden kunnen worden gemaakt. Ook ervaarden de kinderen hoe erg het is als de oogst door droogte verdwijnt en er niet genoeg eten is. Tijdens de gastlessen verzorgd door Stichting Wij Steunen Kenia, werden de kinderen verrast door het besef dat in Kenia gegeten wordt met de rechterhand en de linkerhand gebruikt wordt voor het toilet. Heel bijzondere was houten kussen, ieder kind wilde graag even voelen hoe het slaapt op een houten kussen.

De opbrengst van de kippen-ren wordt gebruikt voor een kippen-, geiten- en koeien fokprogramma, gefinancieerd in de vorm van microkrediet. De gemeenschap van de Mwerenischool heeft dit voorgesteld met het uiteindelijke doel zelfvoorzienendheid en onafhankelijkheid (van buitenlandse sponsoren). Ook werden er 946 pennen en 365 potloden verzameld voor de school!  Deze zullen persoonlijk door een leerling van de Keizerskroon worden overhandigd aan de Mwerenischool.

 

Nieuwsbrief december 2015

Het jaar is omgevlogen met vele hoogtepunten en activiteiten.

Er zijn weer een aantal basisscholen in Nederland actief geweest voor de ‘Mwereni’, door zich in te zetten op verschillende manieren. Zo is er weer gewanderd voor water, werden er djembé lessen gevolgd en zijn er cakejes verkocht. Ook leerden de kinderen spelenderwijs hoe het leven er aan toe gaat in Kenia.

Op de ‘Mwereni’ hebben de kinderen nieuw schoolmaterialen gekregen, heeft ieder kind een tafel en stoel en er is een voedselprogramma opgezet zodat de kinderen met een volle maag in de schoolbanken zitten. Daarbij kan de school opslag van het water in de nieuwe tank goed gebruiken!   

Wij willen alle sponsoren hartelijk danken voor alle bijdragen en aandacht die u heeft gehad afgelopen jaar voor onze Stichting.

Van uw bijdragen kan de Stichting ook aankomend jaar de basisschool de Mwereni blijven ondersteunen, door middel van het continueren van voedselprojecten, de aanschaf van lesmateriaal, het zuiveren van watervoorziening en het aanbieden van mikro krediet, en  mogelijk het renoveren van de lerarenlokaal.