Onze jongste sponsors!


Onze jongste zelfstandige sponsors zijn Anouk en Fiore!
Zij hebben op zondag 11 juni geld verzameld door popcorn te verkopen aan hun vrienden en buren. Een geweldige opbrengst van 22,70 Euro!
We hebben dit bedrag met open armen mogen ontvangen en gaan dit besteden aan buiten speelgoed voor de Mwerenischool, zoals voetballen, frisbees, springtouw en dergelijke.

Anouk en Fiore, asante sane ! (heel erg bedankt)


Wandelen voor Water 2017

 

 

Onvoorstelbaar knap, 122 kinderen van groep 7 en 8 van de Mariaschool hebben 6 km gelopen met 6 liter water op hun rug en niemand klaagde dat het zwaar was! Het was natuurlijk wél erg zwaar om 6 liter te dragen, maar de kinderen antwoordden “In Kenia moeten de kinderen iedere dag zover lopen voor water!” Zo ervaarden de leerlingen hoe het leven van kinderen in een ontwikkelingsland is.

Voorafgaand aan het wandelen, hebben de kinderen gastlessen op school gekregen. Hierbij leerden ze waarom er in Kenia een waterprobleem is terwijl er op jaarbasis meer regen valt dan in Nederland. Ook zagen ze op een film hoe in Kenia water wordt verzameld en gezuiverd.

De zes liter water die ieder kind in zijn rugzak had, is opnieuw gesponsord door Albert Heijn in Keizershof. In totaal heeft Albert Heijn 488 flessen van 1,5 liter water gesponsord! Hiermee hebben de kinderen het enorme bedrag van €3.593,01 opgehaald voor de stichting “Wij Steunen Kenia”, voor de basisschool de Mwereni in Kenia.

Het opgehaalde bedrag wordt ook nog vermeerderd met 50% door deelname aan de landelijke actie van Wandelen voor Water, van “Aqua for All”. “Aqua for All” streeft ernaar dat iedere wereldburger structureel toegang heeft tot schoon water en goed sanitair. In totaal levert de actie van de Mariaschool €5.389,52 op voor de Mwereni! Asante sane (heel erg bedankt)!

De gemeenschap van de Mwerenischool wil graag een moestuin aanleggen voor maaltijden voor de kinderen. De Mwereni basisschool ligt in het zuiden van Kenia, een droog en onvruchtbaar gebied. De bevolking leeft van veeteelt en akkerbouw. Middels een irrigatiesysteem waarbij regenwater verzameld wordt in een plastic watertank wil de school de moestuin onderhouden. Door de enorme opbrengst gaat dit zeker lukken!

Ook pennen en potloden zijn schaars op de Mwereni, zoals in vele ontwikkelingslanden. Aangezien komende zomer een bestuurslid van “Wij Steunen Kenia” naar de Mwerenischool gaat, is er ruimte om spullen zoals pennen mee te nemen. In een grote zuil op de Mariaschool konden alle kinderen pennen en potloden verzamelen die deze zomer naar de Mwerenischool zullen worden gebracht. Het is nog niet gelukt om te tellen, maar enkele grote sporttassen zitten propvol.

Dit is niet de eerste keer dat Mariaschool de Mwerenischool steunt, sinds 2003 gebeurt dit om de twee jaar via de stichting “Wij Steunen Kenia”. De kinderen van de Mariaschool hebben enorm bijgedragen aan de verbeteringen van de Mwerenischool.

Bij het eerste bezoek aan de school, was er slechts één gebouw dat nodig gerenoveerd diende te worden. Verder kregen de kinderen les onder een boom. Er waren geen water of sanitaire voorzieningen. Nu staan er 10 klaslokalen, twee toiletgebouwen en wordt het regenwater van de daken opgevangen in 2 grote watercontainers. Sinds één jaar wordt het water gezuiverd, wat van enorm belang is, aangezien 80% van de ziekten in ontwikkelingslanden in verband staat met besmet water en slechte riolering. Ook kunnen de kinderen tegenwoordig zitten op een stoel en werken aan een tafel.

Ook andere scholen in Pijnacker-Nootdorp zoals de Johannesschool en Het Spectrum hebben bijgedragen aan deze verbeteringen voor de Mwerenischool. En de Keizerskroon heeft het afgelopen jaar de Mwereni ondersteund met geld voor een microkrediet voor een geiten- en koeienproject, waarbij de melk aan de kinderen gegeven zal worden. Op dit moment worden de contracten hiervoor ondertekend. Er heerst grote droogte en honger in Oost Afrika. Investeren in levensonderhoud blijft van essentieel belang.

 

Voedsel voor de kinderen

Net als andere landen in Afrika, kampt ook het gebied rond de Mwereni-school met grote droogte en als gevolg daarvan is er een voedseltekort.

De Stichting “Wij Steunen Kenia” heeft daarom eind februari het geld dat is opgehaald met de sponsortocht van Frank van Moorsel gebruikt om de kinderen van voedsel te voorzien.

Frank en sponsoren, nogmaals bedankt voor jullie support. Zoals jullie kunnen zien hebben de kinderen hier goed van kunnen eten.

Schoon water voor de kinderen

Ruim een jaar geleden is er actie gevoerd op het Spectrum voor de Mwereni school in Kenia. Om het geheugen op te frissen: de kinderen hebben toen gewandeld voor water, met een fantastisch resultaat: bijna 10.000 Euro om de kinderen op de Mwereni school aan schoon water te helpen.

En dat is gelukt. Van het geld is een waterkiosk met waterpomp aangelegd. En er zijn dakgoten geplaatst om regenwater op te vangen. Vies water wordt door de waterpomp schoongemaakt. In elk klaslokaal en bij de toiletten staat nu een watervoorraad. Hierdoor hebben de ruim 600 kinderen dagelijks toegang tot schoon water om te drinken en om hun handen te wassen. Wisten jullie dat door regelmatig je handen te wassen met zeep, na toiletbezoek of voordat je gaat eten, de kans op diarree en longontsteking ontzettend wordt verminderd? In landen zoals Kenia sterven nog altijd teveel kinderen omdat ze door slechte hygiëne ziek worden.

Namens de kinderen van de Mwereni school en de directeur, iedereen van Het Specrum: ASANTE SANA (heel hartelijk bedankt) voor jullie steun vorig jaar.

 

 

 

 

 

 

 

IJsselmeertocht een succes

Op 16 juli heeft Frank van Moorsel 455 km rond het IJsselmeer gefietst voor de Mwereni-school. Om 12 uur ‘s nachts is hij begonnen aan deze monstertocht en om kwart voor 10 ‘s avonds was hij weer thuis. Wij zijn heel trots op deze prestatie.

Frank heeeft 975 Euro opgehaald, waarvan 7500 voedzame maaltijden zullen worden gegeven aan de kinderen van de school

Alle sponsoren: hartelijk bedankt voor jullie steun!

 

Frank in training voor de IJsselmeertocht

Frank is druk in training voor de IJsselmeertocht die hij op 16 juli gaat fietsen voor de Mwerenischool. De afgelopen twee weekenden heeft hij in totaal al meer dan 700 km gefietst en heel Nederland doorkruist, van Budel, via Cuijk, Naarden, Amsterdam en Haarlem naar Delfgauw en afgelopen zondag langs de Lek naar Rhenen en terug via Kinderdijk.

Sponosren kan nog altijd op IBAN rekening NL78RABO0347111599 t.n.v. Stichting Wij Steunen Kenia o.v.v. sponsoractie Frank

Sportshirts voor de kinderen


In juni 2016 hebben we via vrienden 3 tassen met sportshirts af kunnen geven aan de kinderen van de Mwereni school. De shirts waren afkomstig van Oliveo handbal in Pijnacker. Hartelijk dank voor het schenken van deze shirts. De kinderen zijn er erg blij mee, getuige ook dit bericht van de coordinator van Tenda Pamoja die alles voor ons regelt voor de school:

“Dear Mr. Eric and Md. Marlies,

Please find attached photos of Mwereni children cheering after delivering of sport shirts.Yesterday was a wonderful day for the Mwereni Children due to receiving the unexpected sports shirts. Teachers and children were all happy.
Kind regards
Samson”

Frank fietst 400 km voor Mwereni

Op 16  juli 2016 gaat Frank van Moorsel fietsen rond het IJsselmeer, een afstand van 400 km. Met deze fietstocht wil hij geld inzamelen voor de stichting Wij Steunen Kenia.

Het geld wat met deze sponsoraktie wordt opgehaald zal worden besteed aan het continueren van voedselprojecten op de Mwereni-school zodat de kinderen op school dagelijks een voedzame maaltijd krijgen.

Als u deze aktie wilt steunen kunt u doneren op IBAN rekening NL78RABO0347111599 t.n.v. Stichting Wij Steunen Kenia o.v.v. sponsoractie Frank, vergeet ook niet uw (email)adres te vermelden.

Wilt u per afgelegde km sponsoren en achteraf het geld betalen, stuur dan een bericht naar info@wijsteunenkenia.nl